KONFERANSE

Vi tilbyr profesjonell konferanseledelse på norsk og engelsk. Frode Stang leder konferanser på en behagelig måte som får det beste ut av de som er på scenen.

I tillegg tilbyr vi konkret rådgivning til de som skal holde presentasjoner, slik at de engasjerer publikum på måter som gjør at budskap blir husket.

Grundige og fornuftige forberedelser er nøkkelen til enhver vellykket konferanse eller medarbeidersamling.