presentasjon

God historiefortelling er et kraftfullt virkemiddel. Skal du inspirere ditt publikum, må du engasjere dem med relevante historier de kan se for seg og huske. Gjerne supplert med relevante, tydelige visuelle hjelpemidler.

I dag gjør mange det motsatte. De kjeder forsamlingen med tekstslides spekket med lange setninger, tall og fakta som få klarer huske, samtidig som det de sier ikke stemmer overens med det publikum ser. Få husker noe fra slike presentasjoner.

Vi tilbyr kurs med praktisk trening, videofilming, konkrete tilbakemeldinger og lettfattelig teori. 

Vil du bli bedre på Teams-presentasjoner, bistår vi deg gjerne med det også.

Du vil sannsynligvis endre måten du presenterer på – for alltid.